Haleakalā baksida krater, Maui, U.S.A, 2015, 6x7 Negativfilm
Haleakalā, krater, Maui, U.S.A, 2015, 6x7 Negativfilm


Vågsurfare, Hoʻokipa, Maui, U.S.A, 2015, 6x7 Negativfilm
Half Dome, Yosemite Nationalpark, Kalifornien, U.S.A, 2013, 6x7 Negativfilm

Prislista

(Priser Ink. Moms)

(All prices including vat)

Haleakalā, baksida krater

Bildmått: 120 x 42 cm inkl. 3,5cm vit kant kortsidor
Papper: Epson Hot Press Natural, syrafri bas, 330 g/m²
Upplaga: 10st + 2AP med signatur
Pris: 7.500 kr

Haleakalā krater

Bildmått: 170 x 45 cm inkl. 3,5cm vit kant kortsidor
Papper: Epson Hot Press Natural, syrafri bas, 330 g/m²
Upplaga: 10st + 2AP med signatur
Pris: 10.500 kr

Vågsurfare Hoʻokipa

Bildmått: 175 x 53 cm inkl. 3,5cm vit kant kortsidor
Papper: Epson Hot Press Natural, syrafri bas, 330 g/m²
Upplaga: 10st + 2AP med signatur
Pris: 10.500 kr

Half Dome, Yosemite

Bildmått: 120 x 42 cm inkl. 3,5cm vit kant kortsidor
Papper: Epson Hot Press Natural, syrafri bas, 330 g/m²
Upplaga: 10st + 2AP med signatur
Pris: 7.500 kr

Övriga bilder på hemsidan är även dessa till salu enligt följande:

Bildmått: 40 × 50 cm
Papper: Epson Hot Press Natural, syrafri bas, 330 g/m²
Upplaga: 10st + 2AP med signatur
Pris: 3.500 kr

Bildmått: 80 x 100 cm
Papper: Epson Hot Press Natural, syrafri bas, 330 g/m²
Upplaga: 10st + 2AP med signatur
Pris: 5500 kr

Observera att priser ovan avser print utan ram.

Intresserad av annan storlek?

Kontakta mig på mailen nedan så diskuterar vi hur jag kan tillgodose ert behov.

Mail (Öppnas i nytt fönster): fredrik.sy.persson@telia.com

Historik Haleakalā, Hoʻokipa och Half Dome

Svenska

Haleakalā

Haleakalās topp är ansedd av lokalbefolkningen som en ”wahi pana” – en mytomspunnen plats. Många av legenderna förknippade med Haleakalā kretsar kring halvguden Maui. Det var Maui som drog upp ökedjan som vi idag kallar Hawaii med hans skickligt gjorda fiskekrok och lina. Det är också här på toppen av Haleakalā som Maui snärjde solen för att sakta ned dess passage genom himlen, så att hans mamma kunde torka hennes kapa (barkduk). Även om det aldrig var en permanent bostadsort så åkte Hawaiianer till toppen av Haleakalā av många olika skäl. Några kom för att hedra gudarna eller att säga farväl till den avlidne. Några kom för att jaga fåglar för fjädrar eller mat. Andra grävde efter den finkorniga basaltstenen för att skapa en ”skarvyxa”(tidig yxa från stenåldern) och andra verktyg. De som vågade bestiga Haleakalā topp ansåg att det var en helig plats. För dom infödda Hawaiianer var det, och är fortfarande en ”wao akua” – gudarnas vildmark.

Haleakalā Observatorium

På grund av den anmärkningsvärda klarheten, torrhet och stillhet i luften och dess plats över en tredjedel av jordens atmosfär, liksom den begränsade ljusföroreningen är toppen på Haleakalā en av de mest eftertraktade platserna i världen för markbaserade teleskop. Som ett resultat av denna observationsplattforms geografiska betydelse kommer experter från hela världen att för att delta i forskning vid ”Haleakalā Observatory”, ett astrofysiskt komplex som drivs av University of Hawaii, United States Air Force, LCOGT m.fl.

Ho’okipa

Ho’okipa Beach Park, födelseplatsen för modern surfing på Maui, är en av öns mest kända landmärken. Namnet Ho’okipa betyder ”gästfrihet”. Samtida surfing började här i början av 1930-talet, och år 1935 bildade en liten grupp surfare Ho’okipa Surf Club. En liten byggnad som fungerade som klubbhus och en uppsättning ställningar för surfbrädor donerades och byggdes i parken av Harold Rice. Dom som förknippas främst med denna klubb var bröderna Donald och Teruo Uchimura, som båda var ihärdiga surfare samt stora förespråkare av sporten sedan grundandet av klubben. Den förmodligen främsta främjaren av parkens berömmelse inte bara på Maui men hela Hawaii kommer från en vacker sång som idag är en Hawaiiansk tradition. Den skrevs av Alice Johnson, som på grund av hennes vackra röst fortfarande kallas ”Maui`s sångfågel.” Stämningen och skönheten vid Ho’okipa inspirerade Alice att skriva sången som heter ”Ho’okipa Park Hula.”

Parken var även en favoritplats för dom 18000 festande männen i Fourth Marine Division, som under andra världskriget var stationerade på Kokomo basen, även kallad “Camp Maui”.

I början av 1970-talet introducerades en ny vattensport som kallades vindsurfing på Hawaii. Dess popularitet svepte över O’ahu ön först och intog sedan Maui. Runt 1980-talet slog Hawaii´surfscen igenom internationellt. Folk kom från alla värdens hörn för att upptäcka vinden och vågorna på Maui, och då särskilt vid Ho’okipa Beach Park. Idag är surfscenen på Ho’okipa värd för ett antal av de absolut största vindsurfing tävlingarna i världen.

Half Dome, Yosemite

1524 meter över Yosemite Valley och 2438 meter över havet reser sig det mäktiga Half Dome. Denna Yosemite ikon är en stor utmaning för många vandrare och klättrare. Trots en rapport från 1865 som förklarade att den var ”fullständigt otillgänglig, och förmodligen den enda av de högsta punkterna i Yosemite som aldrig har och aldrig kommer att bestigas av mänsklig fot”, så nådde George Anderson toppen år 1875 och genom detta beredde han väg för föregångaren till dagens kabel säkrade väg till toppen av Half Dome.

År 2012 Soloklättrade* den världsberömda klättraren Alex Honnold ”Regular Northwest Face” av Half Dome på rekordtiden 1 timme, 22 minuter. De flesta behöver 3 dagar för att slutföra rutten med övernattning i bivack. (*Att ensam placera och rensa egen klätterutrustning under uppstigning till toppen)

History Haleakalā, Hoʻokipa and Half Dome

English

Haleakalā

The summit of Haleakalā is a ”wahi pana” – a legendary place. Many of the legends associated with Haleakalā center around the demi-god Maui. It was Maui who pulled up the island chain we call Hawai with his skillfully made fishhook and line. It is here on the summit of Haleakalā that Maui snared the sun, in order to slow its passage through the sky, so that his mother could dry her kapa (bark cloth).
Although never a place of permanent habitation Hawaiians journeyed to the summit of Haleakalā for a variety of reasons. Some came to honor the gods, or to say farewell to the deceased. Some came to hunt birds for feathers or for food. Others quarried the fine-grained basalt rock to create stone adzes (a type of axe) and for other tools. All who ventured to the summit of Haleakalā considered it to be a sacred place. For Native Hawaiians past and present it was, and still is, ”wao akua” – the wilderness of the gods.

Haleakalā Observatories

Because of the remarkable clarity, dryness, and stillness of the air, and its location above one-third of Earth’s atmosphere, as well as the limited light pollution, the summit of Haleakalā is one of the most sought-after locations in the world for ground-based telescopes. As a result of the geographic importance of this observational platform, experts come from all over the world to take part in research at ”Haleakalā Observatory”, an astrophysical complex operated by the University of Hawaii, United States Air Force, LCOGT, and others.

Hoʻokipa

Hoʻokipa Beach Park, the original home of contemporary surfing on Maui, is one of the island’s best-known shoreline landmarks. The name Hoʻokipa means ”hospitality.” Contemporary surfing got started here in the early 1930s, and in 1935 a small group of surfers formed the Hoʻokipa Surf Club. A small building that served as a clubhouse and a set of surfboard racks were donated and constructed in the park by Harold Rice. Foremost among the charter members were two brothers, Donald and Teruo Uchimura, who have both been avid surfers as well as great promoters of the sport of surfing since the founding of the club.

Probably the foremost promoter of the park’s fame not only on Maui but throughout Hawaiʻi is a beautiful song that is today a Hawaiian standard. It was written by Alice Johnson, who because of her beautiful voice is still called ”the Songbird of Maui.” At that time there were many trees and a wide white sand beach fronting Hoʻokipa´s present seawall. The serenity and beauty of the setting inspired Alice to write the song she entitled ”Hoʻokipa Park Hula.”

During World War II the park became a favorite party site of the men of the Fourth Marine Division, whose camp was at Kokomo.

In the early 1970s a new ocean sport called windsurfing was introduced to Hawaiʻi. Its popularity swept Oʻahu first and then moved to Maui. By the 1980s the international windsurfing community had discovered that the wind and waves on Maui, particularly at Hoʻokipa Beach Park, offered some of the most exciting board sailing sites in the world. Today the surf at Hoʻokipa hosts windsurfers from every corner of the globe and provides the venue for a number of major windsurfing competitions.

Half Dome, Yosemite

Rising nearly 5,000 feet above Yosemite Valley and 8,800 feet above sea level (2,695 meters). Half Dome is a Yosemite icon and a great challenge to many hikers and climbers alike. Despite an 1865 report declaring that it was ”perfectly inaccessible, being probably the only one of the prominent points about the Yosemite which never has been, and never will be, trodden by human foot,” George Anderson reached the summit in 1875, in the process laying the predecessor to today’s cable route.

In 2012 world renowed climber Alex Honnold solo* climbed in record time the ”Regular Northwest Face” of Half Dome in only 1 hour, 22 minutes.

Most people needs 3 days to complete the route. (*Setting and cleaning one’s own protection on an ascent; climbing by oneself)